F.E. Bording A/S delårsrapport 3. kvartal 2017

RESUME

Efter et utilfredsstillende 2. kvartal blev F.E. Bording Koncernens indtjeningsniveau (EBITDA) reetableret i tredje kvartal, dog lidt lavere end sidste år.

 • Omsætningen steg i 3. kvartal med 0,4%. Justeret for effekten af afviklede aktiviteter steg den fortsættende omsætning 2,0% ifht. 3. kvartal 2016.
 • Bruttoavancen steg med 2,4% i kvartalet til 75,2 mio.kr. Stigningen i de fortsættende aktiviteter var 5,2%.
 • Kvartalets indtjening på EBITDA niveau udgjorde 12,9 mio.kr. hvilket var 16,5% eller 2,6 mio.kr. mindre end 3. kvartal 2016.
 • I årets første 3 kvartaler er omsætningen på i alt 470,9 mio.kr. mod 458,0 mio.kr. sidste år, svarende til en stigning 2,8%.
 • Omsætningen i Marketing Output Management er faldet 1,9%. De fortsættende aktiviteter i området er faldet med 0,5%. Organisk udgør faldet 3,1%.
 • Omsætningen i IT-løsninger er år til dato næsten uændret med en stigning på 1,8% til 59,9 mio.kr.
 • Omsætningen indenfor Rådgivning & Dialog er år til dato steget med 43,5% til 61,4 mio.kr. Opkøb bidrager med 47,7%.
 • År til dato er EBITDA faldet med 11,8 mio.kr. svarende til 32%. Faldet stammer hovedsageligt fra 2. kvartal, hvor EBITDA faldt med 8,3 mio.kr.
 • Resultat før skat for 1.-3. kvartal er faldet fra 20,2 mio.kr. til 3,5 mio.kr. Ændringen skyldes udvikling i driftsresultat, afskrivninger og kapitalandele.
 • Nettorentebærende gæld udgør 125,5 mio.kr. mio.kr. hvilket er knap 24 mio.kr. mere end ultimo 2016.
 • Egenkapitalen udgør ved udgangen af kvartalet 191,1 mio.kr. hvilket er 5,3 mio.kr. mindre end ultimo 2016. ​
 • Med fuld effekt af de gennemførte omkostningstilpasninger og fortsat vækst, forventes den positive udvikling i 3. kvartal at fortsætte i 4. kvartal. Således fastholdes forventningerne til årets omsætning og EBITDA på henholdsvis ca. 640 mio.kr. og ca. 35 mio.kr
Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere