F.E. Bording A/S delårsrapport 3. kvartal 2017

RESUME

Efter et utilfredsstillende 2. kvartal blev F.E. Bording Koncernens indtjeningsniveau (EBITDA) reetableret i tredje kvartal, dog lidt lavere end sidste år.

 • Omsætningen steg i 3. kvartal med 0,4%. Justeret for effekten af afviklede aktiviteter steg den fortsættende omsætning 2,0% ifht. 3. kvartal 2016.
 • Bruttoavancen steg med 2,4% i kvartalet til 75,2 mio.kr. Stigningen i de fortsættende aktiviteter var 5,2%.
 • Kvartalets indtjening på EBITDA niveau udgjorde 12,9 mio.kr. hvilket var 16,5% eller 2,6 mio.kr. mindre end 3. kvartal 2016.
 • I årets første 3 kvartaler er omsætningen på i alt 470,9 mio.kr. mod 458,0 mio.kr. sidste år, svarende til en stigning 2,8%.
 • Omsætningen i Marketing Output Management er faldet 1,9%. De fortsættende aktiviteter i området er faldet med 0,5%. Organisk udgør faldet 3,1%.
 • Omsætningen i IT-løsninger er år til dato næsten uændret med en stigning på 1,8% til 59,9 mio.kr.
 • Omsætningen indenfor Rådgivning & Dialog er år til dato steget med 43,5% til 61,4 mio.kr. Opkøb bidrager med 47,7%.
 • År til dato er EBITDA faldet med 11,8 mio.kr. svarende til 32%. Faldet stammer hovedsageligt fra 2. kvartal, hvor EBITDA faldt med 8,3 mio.kr.
 • Resultat før skat for 1.-3. kvartal er faldet fra 20,2 mio.kr. til 3,5 mio.kr. Ændringen skyldes udvikling i driftsresultat, afskrivninger og kapitalandele.
 • Nettorentebærende gæld udgør 125,5 mio.kr. mio.kr. hvilket er knap 24 mio.kr. mere end ultimo 2016.
 • Egenkapitalen udgør ved udgangen af kvartalet 191,1 mio.kr. hvilket er 5,3 mio.kr. mindre end ultimo 2016. ​
 • Med fuld effekt af de gennemførte omkostningstilpasninger og fortsat vækst, forventes den positive udvikling i 3. kvartal at fortsætte i 4. kvartal. Således fastholdes forventningerne til årets omsætning og EBITDA på henholdsvis ca. 640 mio.kr. og ca. 35 mio.kr