F.E. Bording A/S, delårsrapport for 1. kvartal 2017

  • Omsætningen i alt steg 8,4% til 170,1 mio. kr. i forhold til 1. kvartal sidste år. Bruttoavancen i alt steg 10,5% til 85,6 mio. kr.
  • Bruttomarginalen blev styrket i kvartalet og androg 50,3%.
  • På grund af omkostninger til nyansættelser med henblik på øget leverancekapacitet især i Bording Data samt tab i ophørende aktiviteter faldt EBITDA med 0,9 mio.kr. til 10,8 mio. kr.
  • Fusionen af RelationshusetGekko ApS og Increase A/S har bekræftet den strategiske værdi, men omsætningen er ikke realiseret som forventet. I 2. kvartal er organisationen tilpasset og resultateffekten heraf forventes i 2. halvår.
  • Resultat før skat faldt med 3,1 mio.kr. til 3,2 mio. kr. Udover faldet i driftsindtjeningen påvirkede øgede afskrivninger på immaterielle aktiver negativt med 0,7 mio.kr. ifht. sidste år og resultat af associerede virksomheder påvirkede ligeledes negativt med 1,6 mio.kr.
  • Pengestrøm fra ordinær drift før skat faldt med 13,5 mio. kr. til 21,2 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2016. Den primære afvigelse skyldes ændring i arbejdskapital.
  • Nettorentebærende gæld blev i kvartalet reduceret med 2 mio. kr. til 99,7 mio. kr.
  • Egenkapitalen steg 3,4 mio. kr. i kvartalet og soliditeten andrager nu 44,3%.
  • Forventningerne til året fastholdes med en omsætning på ca. 660 mio. kr. og EBITDA på ca. 50 mio. kr.