F.E. Bording A/S, delårsrapport for 1. kvartal 2017

  • Omsætningen i alt steg 8,4% til 170,1 mio. kr. i forhold til 1. kvartal sidste år. Bruttoavancen i alt steg 10,5% til 85,6 mio. kr.
  • Bruttomarginalen blev styrket i kvartalet og androg 50,3%.
  • På grund af omkostninger til nyansættelser med henblik på øget leverancekapacitet især i Bording Data samt tab i ophørende aktiviteter faldt EBITDA med 0,9 mio.kr. til 10,8 mio. kr.
  • Fusionen af RelationshusetGekko ApS og Increase A/S har bekræftet den strategiske værdi, men omsætningen er ikke realiseret som forventet. I 2. kvartal er organisationen tilpasset og resultateffekten heraf forventes i 2. halvår.
  • Resultat før skat faldt med 3,1 mio.kr. til 3,2 mio. kr. Udover faldet i driftsindtjeningen påvirkede øgede afskrivninger på immaterielle aktiver negativt med 0,7 mio.kr. ifht. sidste år og resultat af associerede virksomheder påvirkede ligeledes negativt med 1,6 mio.kr.
  • Pengestrøm fra ordinær drift før skat faldt med 13,5 mio. kr. til 21,2 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2016. Den primære afvigelse skyldes ændring i arbejdskapital.
  • Nettorentebærende gæld blev i kvartalet reduceret med 2 mio. kr. til 99,7 mio. kr.
  • Egenkapitalen steg 3,4 mio. kr. i kvartalet og soliditeten andrager nu 44,3%.
  • Forventningerne til året fastholdes med en omsætning på ca. 660 mio. kr. og EBITDA på ca. 50 mio. kr.
Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere