Meddelse om ændring i indirekte aktiebesiddelse

ANMELDELSE AF ÆNDRING I INDIREKTE AKTIEBESIDDELSE I MEDFØR AF VÆRDIPAPIR-HANDELSLOVENS § 29, JF. STORAKTIONÆRBEKENDTGØRELSEN