Praetorian Research: Stærk fremgang

Kort uddrag:

Som ventet viste Bordings 1. kvartal fremgang på toplinjen (+5%), pengestrømmen (+36%) og nettoresultatet (+59%). Også som ventet fastholder selskabet sine forventninger til årets resultat, og vi venter derfor stadig, at der vil ske en opjustering senere på året. Vi forventer fortsat stigende aktiekurs gående imod niveauet DKK 1.100 (30%) omkring årsskiftet. Vi hæver derfor kursforvent-ningen på langt sigt til DKK 1.100 (DKK 1.000) og fastholder Køb.