Praetorian Research: Ingen Pardon

En styrket aktiekurs forventer vi fortsat, men den kommer måske først i forbindelse 3. kvartal i november. Med stor sandsynlighed for fortsat fremgang inden for de væsentligste forretningsområder, fastholder vi anbefalingen Køb.