F.E. Bording klar med delårsrapport for 3. kvartal

  • Koncernens resultat før engangsposter blev i 3. kvartal 2,1 mio.kr. Omsætningen i 3. kvartal blev 94,2 mio. kr. mod 95,9 mio. kr. sidste år.
  • I årets tre første kvartaler blev resultatet for koncernen før engangsposter 4,4 mio.kr. Omsætningen i årets tre første kvartaler blev 303,2 mio. kr. mod 319,1 mio.kr. sidste år. Faldet i omsætning kan henføres til Sverige, hvor omsætningen er faldet med 19 mio.kr. I 2009 udgjorde omsætningen til Congo på valgkort 25 mio. kr.
  • F.E. Bordings andel af resultatet efter skat i 3. kvartal blev -0,7 mio. kr. mod -0,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet i årets tre første kvartaler i 2010 blev -6,6 mio. kr. efter skat mod -5,2 mio. kr. sidste år. Underskuddet skyldes engangsomkostninger på tilsammen -11,8 mio. kr. Sidste år udgjorde engangsposter -4,2 mio. kr.
  • Bordings pengestrøm fra driften blev i 3. kvartal -1,7 mio. kr. mod -4,1 mio. kr. i samme periode sidste år. År til dato blev pengestrømmen 1,5 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • I Sverige har produktionskonsolideringen, der blev påbegyndt i 2. kvartal lønnet sig og medført betydelig fremgang sammenlignet med starten på året.
  • De omfattende papirprisstigninger har belastet indtjeningen, da de kun med forsinkelse kan videreføres til kunderne.
  • I august indledte Bording-koncernen og Prinfo-kæden forhandlinger om fremadrettet samarbejde. I Bording-koncernen valgte vi efter forhandlinger og nøje overvejelser at afblæse et formelt ejerskab, fordi der var for stor afstand mellem de strukturelle ændringer, som Bording ønsker at facilitere og de ændringer flere af Prinfo virksomhederne er parat til på nuværende tidspunkt.
  • Den i 1. halvår gennemførte konsolidering forventes i 2. halvår at medføre et overskud, der vil udgøre ca. 8 mio. kr. før engangsomkostninger, med tilsvarende positivt cash flow.
  • F.E. Bordings andel af resultatet efter skat forventes forsat at udgøre mellem 0 og -5 mio. kr. inklusive tab og engangsomkostninger fra ophørende aktiviteter på ca. -12 mio. kr. (før skat). Resultatet efter skat forventes positiv for 2. halvår, men den fulde effekt af tiltagene vil slå igennem i 2011.

I koncernen fortsætter vi med at undersøge og forfølge de muligheder, der opstår for yderligere konsolidering i markedet. For Bording er udbredelsen af digitale løsninger den del af omsætningen, vi vil se accelerere i de kommende år.

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere