Praetorian: Skuffelse peger mod fremgang!

Uden negativ resultatpåvirkning fra egne aktiviteter inden for standardproduktion er Bording – endelig – på vej mod øget indtjening, hvorfor vi fastholder forventningerne til kursudviklingen på såvel kort som langt sigt.

Fald i omsætning og indtjening For 1. halvår fik Bording en omsætningstilbagegang på 6% til DKK 209 mio. og et øget tab på den primære drift (EBIT) fra DKK -2,2 mio. til DKK -7,2 mio. Reguleret for engangsomkostninger og kurstab var der dog tale om en forbedring af resultatet efter skat fra DKK -0,6 mio. til DKK 4,2 mio. Da Bording nu har outsourcet den sidste del af sin standardproduktion af tryksager, er der begrundet forventning om, at Bording fremover vil opnå den længe ventede indtjeningsfremgang og dermed også en højere aktiekurs.

Dyrere end ventet Bordings afvikling af standardproduktion i eget regi er væsentligt mere omkostningstung end forventet og har medført endnu en skuffende regnskabsmeddelelse fra selskabet – såvel for 1. halvår med et underskud på DKK 5 mio. og for hele året, hvor resultatet ventes at blive mellem DKK 0 og -5 mio. Særligt afviklingen af standardaktiviteterne i Sverige har været bekostelige med DKK 6 mio. i 1. halvår og en afviklingshorisont på yderligere 9 måneder og dermed yderligere omkostninger i resten af året.

En presset sektor Omsætnings- og indtjeningsudviklingen for peer group viser, at Bording ikke er ene om at kæmpe for en forbedring af omsætning og indtjeningen samt en øget værdi af selskabets aktier. De selskaber/aktiviteter, der umiddelbart klarer sig bedst, er it-baserede eller special-produktioner, mens standardprodukter som f.eks. konvolutter og almindelige tryksager er hårdt pressede, hvilket pris-stigninger på papir på 10% i kvartalet har medvirket til. Bording har fravalgt standardproduktion i eget regi og satset på it-løsninger. Vi ser derfor et styrket Bording efter krisen.

Forbedring fra it Halvåret bød på en forbedring af divisionen for rådgivning og salg af it-baserede produkter der fik en mindre omsætningsfremgang til DKK 27 mio. og en forbedring af resultatet før skat fra DKK -3 til DKK -1 mio. Øget ordreindgang særligt fra detailhandlen og abonnements-løsninger til mediehuse vil bidrage til øget omsætning og indtjening i andet halvår. Bordings it-løsninger til digital kommunikation drager dertil fordel af den generelt øgede digitale kommunikation, der også er væsentlig billigere for kunderne end den traditionelle, papirbaserede kommunikation.

Grafisk Kommunikation skal vise fremgang Som led i outsourcing af standardproduktion har det været forventeligt at omsætningen i divisionen er faldet – senest med 11% i halvåret til DKK 175 mio. Herfra bør divisionen vise vækst og en kraftig forbedring af resultat fra DKK -3 mio. i halvåret (inklusive engangsomkostninger).

Køb på langt sigt Vi fastholder den langsigtede forventning om en kurs i niveauet DKK 700 og således anbefalingen Køb. Øget effektivitet, opkøb af virksomheder i Prinfo-kæden samt forbedrede markeder bør hæve indtjening og kursdannelsen på 12-måneders sigt. På kort sigt anser vi fortsat en kurs i niveauet DKK 550 for forventelig (og hæver derfor til Køb fra Neutral), da positive nyheder og resultater bør hæve kursen, som er faldet ved lav omsætning.

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere