Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S, 5. februar 2019

Som noteret aktionær indbyder vi dig hermed til ekstraordinær generalforsamling som afholdes

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 10.00

Hotel Herløv Kro
Herlev Torv 9-11
2730 Herlev

Formålet med generalforsamlingen er at vedtage vedtægtsændringer, således at kommende generalforsamlinger kan afholdes i Selskabets nye hovedsæde i Glostrup og at al fremtidig kommunikation med selskabets aktionærer foregår elektronisk.

Dagsorden:

  1. Forslag til ændring af Selskabets vedtægter – se pdf’er herunder
  2. Eventuelt