Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 6. april 2017

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
  a) Bestyrelsen stilller forslag om udbytte på 24 kr. pr. aktie.
 4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.
  a) Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til, i perioden indtil næste års ordinære generalforsamling, at Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 198 kan erhverve egne aktier op til en nominel værdi af 2 mio. kr. og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 20%.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  a) Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Raimo Issal, Peter Normann, Keld Thorsen og Hans Therp
 6. Valg af revisor for det kommende år.
  a) Bestyrelsen foreslår genvalg af ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (Statsaut. Revisor Jes Lauritzen). Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
 7. Eventuelt
Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere