Et stort skridt i konsolideringen af den grafiske branche i Danmark

Bording Koncernen og Formula A/S har indgået en hensigtserklæring om Bordings overtagelse af Formula A/S’ salgsorganisation og dele af specialproduktionen i Vivild.