Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 12. april 2018

Generalforsamlingen afholdes på selskabets kontor Turbinevej 4-6, 2860 Søborg.

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
  • Bestyrelsen stiller forslag om udbytte på 12 kr. pr. aktie.
 4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.
  • Bestyrelsen bemyndiges indtil næste års ordinære generalforsamling til at udbetale et ekstraordinært udbytte på 12 kr. pr. aktie, betinget af gennemførelse af salget af Turbinevej 4-6, Søborg.
  • Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til, i perioden indtil næste års ordinære
   generalforsamling, at Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 198 kan erhverve egne aktier op til en nominel værdi af 2 mio. kr. og til den på
   erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 20 %.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Raimo Issal, Peter Normann, Torsten Bjerre Rasmussen, Lasse Jensby Dahl og Hans Therp
 6. Valg af revisor for det kommende år.
  • Bestyrelsen foreslår genvalg af ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (Statsaut. Revisor Jes Lauritzen). Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
 7. Eventuelt
Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere