Tillæg til delårsrapport for 1. kvartal og 2. kvartal

Ledelsespåtegningerne var ved en fejl ikke medtaget i indberetningerne og er derfor vedlagt.