Meddelelse fra aktionær der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen

F.E. Bording A/S har modtaget følgende skrivelse om ændring i OTK Holding A/S’ aktiebeholdning i F.E. Bording A/S.