F.E. Bording A/S, delårsrapport for 3. kvartal 2016

 • Koncernens omsætning steg i 3. kvartal med 4,5%. Justeret for effekten af opkøb, afviklede aktiviteter og valuta var underliggende omsætning uændret ifht. 3. kvartal 2015.
 • Bruttoavancen steg lidt mindre idet bruttomarginalen var vigende i kvartalet. Ca. halvdelen af faldet på 2,1%-point skyldes øget gennemfakturering af porto og effekten af afviklede aktiviteter i Danmark.
 • Kvartalets indtjening  på EBITDA niveau udgjorde 15,5 mio.kr. hvilket var stort set uændret i forhold til 3. kvartal i fjor.
 • I årets første 3 kvartaler er akkumuleret omsætning på i alt 458,0 mio.kr. mod 453,2 mio.kr. sidste år, svarende til en stigning 1,1%.
 • Der er omsætningsvækst indenfor IT-løsninger samt rådgivning og dialog, som år til dato er steget med henholdsvis 14,5% til 58,9 mio.kr. og 15,2% til 42,8 mio.kr.
 • Omsætningen i forretningsområdet Marketing Output Management er faldet med 2,3% til 356,4 mio.kr.  sammenlignet med de første 9 måneder af 2015. Underliggende omsætning er faldet med ca. 5,8%.
 • År til dato er EBITDA faldet med 2,3 mio.kr. svarende til 5,9%.
 • Resultat før skat for 1.-3. kvartal  er faldet fra 22,5 mio.kr. til 20,2 mio.kr.
 • Akkumuleret cashflow per aktie og resultat per aktie er faldet henholdsvis 4,0% og 10,3%.
 • Rentebærende gæld udgør 129,6 mio.kr. hvilket er 2,4 mio.kr. lavere end på samme tidspunkt i fjor.
 • Egenkapitalen udgør ved udgangen af kvartalet 195,7 mio.kr. hvilket er en stigning på 5,1 mio.kr. ifht. ultimo 2015.
 • Forventningerne til årets omsætning sænkes fra 630 mio.kr. til ca. 620 mio.kr. Som følge af   lavere end forventet grafisk omsætning og bruttomarginal samt omstrukturerings-omkostninger i 4. kvartal 2016  sænkes EBITDA forventningen fra 55 mio.kr. til ca. 47 mio.kr.