Deadline for forslag til F.E. Bording A/S’ ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes i år på selskabets adresse i Søborg, Turbinevej 4-6, torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00. Datoen er varslet i finanskalenderen for 2015, der er offentliggjort den 25. november 2014.

Forslag fra aktionærerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest 6 uger inden generalforsamlingen (jf. selskabets vedtægter § 12). Såfremt forslag anmeldes senere, afgør bestyrelsen om anmodningen er fremsat i så god tid, at de kan optages på dagsordenen. Fristen for forslag er i år: fredag den 27. marts.