F.E. Bording A/S, delårsrapport for 2. kvartal 2014

Omsætningen er i forhold til samme periode sidste år vokset fra 260,8 mio. kr. til 279,4 mio. kr. svarende til 7,1 %. Overskuddet før skat voksede med 14,3 % til 8,7 mio. kr.
• EBITDA er vokset fra 16,1 mio. kr. 1. halvår 2013 til 19,1 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet af primær drift er realiseret med 10,8 mio. kr. mod 7,3 mio. kr. sidste år.
• I Danmark er omsætningen vokset med 24,2 % til 165,5 mio. kr. It-løsninger (Bording Data) er vokset 39,1 % til 41,9 mio. kr. og grafisk kommunikation er vokset 20,0 % i Danmark, primært hidrørende fra Formula aktiviteten som indgår fra 1. maj.
• Omsætning og resultat i Sverige er som i 1. kvartal negativt påvirket af sammen-lægningen af Bording Halmstad og NP-Tryck AS til Bording Instore. Sammen-lægningen er nu gennemført. Samlet er omsætningen i Sverige faldet med 16,4 % i perioden.
• I Norge er omsætningen for halvåret vokset 48,8 % på grund af opkøbet af Cognito pr. 1. oktober 2013. Også 2. kvartal 2014 er påvirket af ekstra omkostninger i forbindelse med sammenlægning og tilpasning af aktiviteterne. 2. halvår 2014 vil blive påvirket af de sidste omkostninger i forbindelse med sammenlægningen.
• Pr. 1. juli 2014 har Bording overtaget 55 % af anparterne i RelationshusetGekko. RelationshusetGekko tilfører 23 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mio. kr.
• For 2014 forventes nu en omsætning på ca. 630 mio. kr. Tidligere forventning var mellem 600 og 630 mio. kr. Efter afskrivninger på opkøbene og de afholdte omstrukturerings-omkostninger forventes F.E. Bordings andel af resultatet efter skat fortsat at blive ca. 25 mio. kr.