F.E. Bording A/S, delårsrapport for 2. kvartal 2014

Omsætningen er i forhold til samme periode sidste år vokset fra 260,8 mio. kr. til 279,4 mio. kr. svarende til 7,1 %. Overskuddet før skat voksede med 14,3 % til 8,7 mio. kr.
• EBITDA er vokset fra 16,1 mio. kr. 1. halvår 2013 til 19,1 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet af primær drift er realiseret med 10,8 mio. kr. mod 7,3 mio. kr. sidste år.
• I Danmark er omsætningen vokset med 24,2 % til 165,5 mio. kr. It-løsninger (Bording Data) er vokset 39,1 % til 41,9 mio. kr. og grafisk kommunikation er vokset 20,0 % i Danmark, primært hidrørende fra Formula aktiviteten som indgår fra 1. maj.
• Omsætning og resultat i Sverige er som i 1. kvartal negativt påvirket af sammen-lægningen af Bording Halmstad og NP-Tryck AS til Bording Instore. Sammen-lægningen er nu gennemført. Samlet er omsætningen i Sverige faldet med 16,4 % i perioden.
• I Norge er omsætningen for halvåret vokset 48,8 % på grund af opkøbet af Cognito pr. 1. oktober 2013. Også 2. kvartal 2014 er påvirket af ekstra omkostninger i forbindelse med sammenlægning og tilpasning af aktiviteterne. 2. halvår 2014 vil blive påvirket af de sidste omkostninger i forbindelse med sammenlægningen.
• Pr. 1. juli 2014 har Bording overtaget 55 % af anparterne i RelationshusetGekko. RelationshusetGekko tilfører 23 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mio. kr.
• For 2014 forventes nu en omsætning på ca. 630 mio. kr. Tidligere forventning var mellem 600 og 630 mio. kr. Efter afskrivninger på opkøbene og de afholdte omstrukturerings-omkostninger forventes F.E. Bordings andel af resultatet efter skat fortsat at blive ca. 25 mio. kr.

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere