F. E. Bording A/S, delårsrapport for 2. kvartal 2016

  • Omsætningen i første halvår 2016 blev i alt på 306,7 mio.kr mod 308,5 mio.kr. sidste år, svarende til et fald på 0,6%. Valutaeffekter har bidraget negativt med ca. 0,8% mens opkøb har bidraget med 3,7%.

 

  • Indenfor IT-løsninger og rådgivning og dialog steg omsætningen i 1. halvår med henholdsvis 13,2% og 2,8%, medens forretningsområdet Marketing Output Management måtte notere et fald på 3%, hvoraf fald i grafiske aktiviteter i Norge påvirkede med 1,6%-point.

 

  • Koncernens omsætning steg i 2. kvartal med 0,6%. Eksklusive de grafiske aktiviteter i Norge steg omsætningen 2,0%.

 

  • Koncernens bruttomarginal er næsten uændret og androg 50,2% i 1. halvår 2016.

 

  • For halvåret er EBITDA faldet med 2,2 mio.kr. svarende til 9%. Justeres første halvår for engangseffekter så steg EBITDA fra 20,1 mio.kr.  i 2015 til 22,3 mio.kr. i 2016 – en fremgang i den underliggende drift på 2,2 mio. kr. eller 11%.

 

  • Resultat før skat for halvåret er samlet faldet fra 12,9 mio.kr. til 10,9 mio.kr.

 

  • Cashflow steg i 1. halvår 2016 med 7,1% til 49,9 kr. pr aktie, mens resultat pr. aktie faldt med 20,8% til 22,9 kr. Dette skyldes resultatfald på 15% og at minoritetsinteresser får en større andel.

 

  • Rentebærende gæld steg i halvåret med 10,6 mio.kr. hvilket primært skyldes virksomhedsopkøb for 15,5 mio.kr.

 

  • Egenkapitalen faldt med 2,3 mio.kr. til 188,3 mio.kr. da udbyttebetalinger og negative kursreguleringer oversteg periodens resultat.

 

  • Pr. 1. juni 2016 er der indgået en samarbejdsaftale med WJ Business Partner AS i Norge, der pr. denne dato overtog salgsaktiviteterne indenfor det grafiske område i Norge og samtidigt udvider produktionssamarbejdet med Bording i Danmark og Sverige. Der er i 2. kvartal udgiftsført 0,9 mio.kr. til omstruktureringen.

 

  • Bording har pr. 1. juli 2016 overtaget Hecht A/S og Hecht Vest ApS, der forventes at bidrage positivt til årets indtjening.

 

 • Forventningerne til årets omsætning og EBITDA fastholdes uændret på henholdsvis 630 mio.kr. og 55 mio.kr.
Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere