F. E. Bording A/S, delårsrapport for 2. kvartal 2016

  • Omsætningen i første halvår 2016 blev i alt på 306,7 mio.kr mod 308,5 mio.kr. sidste år, svarende til et fald på 0,6%. Valutaeffekter har bidraget negativt med ca. 0,8% mens opkøb har bidraget med 3,7%.

 

  • Indenfor IT-løsninger og rådgivning og dialog steg omsætningen i 1. halvår med henholdsvis 13,2% og 2,8%, medens forretningsområdet Marketing Output Management måtte notere et fald på 3%, hvoraf fald i grafiske aktiviteter i Norge påvirkede med 1,6%-point.

 

  • Koncernens omsætning steg i 2. kvartal med 0,6%. Eksklusive de grafiske aktiviteter i Norge steg omsætningen 2,0%.

 

  • Koncernens bruttomarginal er næsten uændret og androg 50,2% i 1. halvår 2016.

 

  • For halvåret er EBITDA faldet med 2,2 mio.kr. svarende til 9%. Justeres første halvår for engangseffekter så steg EBITDA fra 20,1 mio.kr.  i 2015 til 22,3 mio.kr. i 2016 – en fremgang i den underliggende drift på 2,2 mio. kr. eller 11%.

 

  • Resultat før skat for halvåret er samlet faldet fra 12,9 mio.kr. til 10,9 mio.kr.

 

  • Cashflow steg i 1. halvår 2016 med 7,1% til 49,9 kr. pr aktie, mens resultat pr. aktie faldt med 20,8% til 22,9 kr. Dette skyldes resultatfald på 15% og at minoritetsinteresser får en større andel.

 

  • Rentebærende gæld steg i halvåret med 10,6 mio.kr. hvilket primært skyldes virksomhedsopkøb for 15,5 mio.kr.

 

  • Egenkapitalen faldt med 2,3 mio.kr. til 188,3 mio.kr. da udbyttebetalinger og negative kursreguleringer oversteg periodens resultat.

 

  • Pr. 1. juni 2016 er der indgået en samarbejdsaftale med WJ Business Partner AS i Norge, der pr. denne dato overtog salgsaktiviteterne indenfor det grafiske område i Norge og samtidigt udvider produktionssamarbejdet med Bording i Danmark og Sverige. Der er i 2. kvartal udgiftsført 0,9 mio.kr. til omstruktureringen.

 

  • Bording har pr. 1. juli 2016 overtaget Hecht A/S og Hecht Vest ApS, der forventes at bidrage positivt til årets indtjening.

 

 • Forventningerne til årets omsætning og EBITDA fastholdes uændret på henholdsvis 630 mio.kr. og 55 mio.kr.