Resume af ordinær generalforsamling

Ad dagsordenens pkt. 1-3
Næstformanden gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018, som det fremgår af selskabets årsrapport.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018 og den reviderede årsrapport godkendtes, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion. Det blev besluttet, at der udbetales udbytte på 24 kr. pr. aktie.

Ad dagsordenens pkt. 4 (a) – (c)
Bestyrelsen blev bemyndiget til, indtil næste års ordinære generalforsamling, at F.E. Bording A/S kan erhverve egne aktier til en købspris svarende til den til enhver tid gældende børskurs +/- 20 % i overensstemmelse med bestyrelsens forslag.
Den foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget, således at §18 stk. 2 udgår.

Forslaget om at optage ”Bording Group A/S” som binavn blev vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. 5
Direktør Raimo Issal, finansdirektør Peter Normann, direktør Torsten Bjerre Rasmussen, direktør Lasse Jensby Dahl og adm. direktør Hans Therp blev genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med direktør Raimo Issal som formand og finansdirektør Peter Normann som næstformand.

Ad dagsordenens pkt. 6
Revisionsfirmaet ERNST & YOUNG godkendt revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 7
Hans Therp meddelte at han går på pension fra stillingen som administrerende direktør i Bording Group den 1. juni 2019, idet han runder 70 år i maj. Hans Therp udtræder af datterselskabsbestyrelserne men fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen i Bording Group og medlem af bestyrelsen i de associerede selskaber.

Formanden Raimo Issal takkede Hans Therp for de 35 år i bestyrelsen, de fleste tillige som administrerende direktør. Han meddelte at bestyrelsen havde udnævnt Bernt Therp, nuværende digital direktør i Bording Group, til ny administrerende direktør pr. 1. juni 2019. Bernt Therp har inden han kom til Bording Group for tre år siden været 10 år indenfor mediebureau og analytics efter sin uddannelse som cand.merc. Han har den rigtige bag- grund og alder, og bestyrelsen ser frem til det fortsatte samarbejde.

Med venlig hilsen F.E. Bording A/S

Hans Therp Adm. direktør

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til: Adm. direktør Hans Therp, tlf. 70 11 50 11

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere