Delårsrapport 2019

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar – 30. september 2019 er offentliggjort den 25. november 2019 på NASDAQ Copenhagen.

Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten.