F.E. Bording A/S, delårsrapport for 1. kvartal 2014

Bording vil fortsat investere i udvikling og kompetencer i dette marked med henblik på fortsat vækst. Forventningen er, at vi derved kan udnytte vores position som en af de største udbydere af kommunikationsløsninger i det hastigt foranderlige marked og udvide vores forretning også inden for digitale kommunikationsløsninger.
Bording Koncernen har i 1. kvartal 2014 fortsat fremgangen i både omsætning og indtjening. Omsætningen er i forhold til samme periode sidste år steget fra 130 mio. kr. til 138 mio. kr. svarende til 6 %. Overskuddet før skat voksede med hele 74 % til 5,9 mio. kr.

Bruttoavancen er steget yderligere med 7 % i forhold til 1. kvartal 2013. Væksten skyldes dels opkøbet i Norge pr. 1. oktober 2013 og en betydelig organisk vækst i Danmark, indenfor både it og grafisk kommunikation.

  • EBITDA er vokset fra 7,5 mio. kr. til 10,6 mio. kr. og pengestrømmen fra driften er ligeledes vokset fra 13,6 mio. kr. til 18,5 mio. kr. eller 36 %. Resultat før skat er vokset fra 3,3 mio. kr. til 5,9 mio. kr. og F.E. Bordings andel af indtjeningen efter skat er vokset med 76 % til 4,4 mio. kr.
  •  I Danmark er omsætningen vokset med 14 % til 74 mio.kr. It kommunikation (Bording Data) er vokset hele 55 % i kvartalet, og det er før udrulningen af ViKING butikssystemet til Dagrofa kæderne er påbegyndt. Grafisk kommunikation er vokset 13,7 % i Danmark. Både Direct Mail produktionen og BordingNet løsninger er vokset.
  • Omsætning og resultat i Sverige er negativt påvirket af sammenlægningen af Bording Halmstad og NP-Tryck til Bording InStore. Fra 2. kvartal er organisation og omkostninger på plads og selskabet forventer fremgang. Samlet er omsætningen i Sverige faldet 15 % i perioden, men Bording AB har fortsat vækst i både omsætning og resultat.
  • I Norge er omsætningen vokset ca. 50 % på grund af opkøbet af Cognito, som pr. 1. januar 2014 er sammenlagt med Bording Norge til Bording Cognito. 1. kvartal er påvirket af ekstraomkostninger til sammenflytning og sammenlægning af aktiviteterne.
  • Pr. 1. maj 2014 har Bording overtaget de væsentligste aktiviteter fra Formula A/S. I alt 53 medarbejdere er overtaget og indgår fremover i henholdsvis Bording A/S og Jysk Formular Print A/S. De overtagne aktiviteter forventes at bidrage med en årlig omsætning på mere end 100 mio.kr. På grund af integrationsomkostninger forventes opkøbet først at få fuld effekt fra 2015.

For 2014 forventes fortsat en omsætning inklusive Formula aktiviteterne på 600 – 630 mio. kr. Efter afskrivninger på opkøbet forventes F. E. Bordings andel af resultatet efter skat at blive ca. 25 mio. kr. Når integrationen af Formula i Koncernen er tilendebragt, vil det få yderligere positiv indflydelse på resultatet.

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere