Bording Koncernen vokser indenfor instore

Markedsmæssigt opererer Hecht som ét selskab, men består formelt af 2 juridiske enheder, Hecht A/S,

Hellerup, og Hecht Vest ApS, Ålborg. Tilsammen omsætter Hecht for ca. 30 mio.kr. og selskaberne har i alt 12
medarbejdere fordelt på de to lokationer.

Bording overtager både Hecht A/S og Hecht Vest ApS med henblik på at fusionere dem til ét selskab. Hecht
selskabet fortsætter som selvstændigt selskab i Bording Koncernen.