Delårsrapport for 2015

Bording Koncernen har i 1. kvartal 2015 fortsat væksten i omsætning medens indtjening i 1. kvartal blev lidt mindre end sidste år på grund af øgede afskrivninger og lavere omsætning i Sverige og Norge. Omsætningen er i forhold til samme periode sidste år steget fra 137 mio. kr. til 160 mio. kr. svarende til 17 % på grund af opkøbet af Formula aktiviteterne pr. 1. maj 2014.
For Bording Koncernens omsætning er 2. halvår traditionelt stærkest både på grund af marketing kampagner og investeringer i nye it-systemer. Forskydninger har haft negativ effekt for 1. kvartal 2015.

  • Bruttoavancen er steget med 17 % i forhold til 1. kvartal 2014 fra 67,4 mio.kr. til 79,0 mio.kr.
  • EBITDA er vokset fra 10,6 mio. kr. til 11,3 mio.kr., en stigning på 7 %, og pengestrømmen fra driften er ligeledes vokset fra 18,5 mio. kr. til 23,6 mio.kr. eller 28 %.
  • Overskuddet før skat blev 5,7 mio.kr. i forhold til 5,9 mio. kr. sidste år. Faldet skyldes større afskrivninger på immaterielle aktiver samt lavere resultat fra associerede virksomheder.
  • Koncernens balance er reduceret fra 448 mio.kr. til 432 mio.kr., på grund af mindre pengebinding i driftskapital og afskrivninger på såvel materielle som immaterielle aktiver. Egenkapitalandelen er øget til 40,4 %.
  • I Danmark er omsætningen i de grafiske aktiviteter vokset med 100% til 97 mio.kr. Væksten hidrører fra opkøbene i 2014.
  • IT-systemer har haft en mindre omsætning men øget bruttofortjeneste i kvartalet i forhold til samme kvartal sidste år på grund af produktmixet.
  • Omsætning og resultat i Sverige er påvirket af lavere omsætning, hvor omsætningen er faldet 12 % i forhold til sidste år. Der er primært tale om periodisering idet flere store kunder har udskudt deres leverancer.
  • I Norge er omsætningen faldet ca. 30 % blandt andet på grund af et mistet udbud til en offentlig kunde med årsfakturering i 1. kvartal sidste år.

For 2015 forventes fortsat en omsætning på ca. 700 mio. kr. og at koncernens resultat efter skat bliver ca. 30. mio. kr.