Delårsrapport for 2015

Bording Koncernen har i 1. kvartal 2015 fortsat væksten i omsætning medens indtjening i 1. kvartal blev lidt mindre end sidste år på grund af øgede afskrivninger og lavere omsætning i Sverige og Norge. Omsætningen er i forhold til samme periode sidste år steget fra 137 mio. kr. til 160 mio. kr. svarende til 17 % på grund af opkøbet af Formula aktiviteterne pr. 1. maj 2014.
For Bording Koncernens omsætning er 2. halvår traditionelt stærkest både på grund af marketing kampagner og investeringer i nye it-systemer. Forskydninger har haft negativ effekt for 1. kvartal 2015.

  • Bruttoavancen er steget med 17 % i forhold til 1. kvartal 2014 fra 67,4 mio.kr. til 79,0 mio.kr.
  • EBITDA er vokset fra 10,6 mio. kr. til 11,3 mio.kr., en stigning på 7 %, og pengestrømmen fra driften er ligeledes vokset fra 18,5 mio. kr. til 23,6 mio.kr. eller 28 %.
  • Overskuddet før skat blev 5,7 mio.kr. i forhold til 5,9 mio. kr. sidste år. Faldet skyldes større afskrivninger på immaterielle aktiver samt lavere resultat fra associerede virksomheder.
  • Koncernens balance er reduceret fra 448 mio.kr. til 432 mio.kr., på grund af mindre pengebinding i driftskapital og afskrivninger på såvel materielle som immaterielle aktiver. Egenkapitalandelen er øget til 40,4 %.
  • I Danmark er omsætningen i de grafiske aktiviteter vokset med 100% til 97 mio.kr. Væksten hidrører fra opkøbene i 2014.
  • IT-systemer har haft en mindre omsætning men øget bruttofortjeneste i kvartalet i forhold til samme kvartal sidste år på grund af produktmixet.
  • Omsætning og resultat i Sverige er påvirket af lavere omsætning, hvor omsætningen er faldet 12 % i forhold til sidste år. Der er primært tale om periodisering idet flere store kunder har udskudt deres leverancer.
  • I Norge er omsætningen faldet ca. 30 % blandt andet på grund af et mistet udbud til en offentlig kunde med årsfakturering i 1. kvartal sidste år.

For 2015 forventes fortsat en omsætning på ca. 700 mio. kr. og at koncernens resultat efter skat bliver ca. 30. mio. kr.

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere