F.E. Bording A/S, Delårsrapport for 2. kvartal 2012

Med købet af NP-Tryck AB, som blev offentliggjort den 8. august 2012, forventes denne udvikling at fortsætte i 2. halvår 2012. Flere af koncernens virksomheder har i 1. halvår realiseret organisk vækst, ikke mindst Bording Logistik og Bording Data. Resultatet blev mindre tilfredsstillende i kvartalet pga. en række omkostninger til udvikling og reduktion indenfor standardproduktion.

  • Omsætningen blev i 1. halvår 238 mio. kr. en stigning på 14,2 % i forhold til året før. Væksten skyldes primært opkøb der blev foretaget i 2. halvår 2011, men korrigeret for oversøiske engangsordrer i fjor, er der tale om vækst på det danske og svenske marked.
  • 1. halvårs resultat efter skat blev 3,3 mio. kr. et fald i forhold til sidste års resultat på 3,9 mio. kr. Faldet skyldes et sammenfald af enkeltordrer 2. kvartal sidste år, samt omkostninger til nye løsninger og restruktureringer, der er gennemført i 1. halvår 2012.
  • EBITDA for 1. halvår blev 15,6 mio. kr. mod 13,0 mio. kr. sidste år. Pengestrømmen fra driften blev 17,1 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. sidste år.
  • Omsætningen i Danmark er vokset i alt med 11,3 % heraf 4,1 % eksklusive tilkøbte virksomheder.
  • Omsætningen i Sverige og Norge er vokset 24,3 %, men eksklusive tilkøbte virksomheder er omsætningen såvel i Sverige som i Norge dog faldet.
  • Der er i halvåret udviklet nye it-løsninger samt fortsat udvikling af nye kommunikationsløsninger bl.a. 3D tryk og skabelonbaserede sms og e-mail løsninger. Begge dele har belastet driften. I Sverige er der investeret i nyt udstyr til specialproduktion både i offset og digitalt.
  • Pr. 1. juli indgår NP-Tryck AB, Helsingborg i koncernen. Virksomheden leverer butiksmaterialer og specialprodukter trykt på plast og supplerer på dette område Halmstad Tryckeri AB, som blev købt i 2011. Virksomheden forventes at tilføre en omsætning på ca. 25 mio. kr. i 2. halvår 2012 og et resultat før skat på ca. 2 mio. kr.
  • Der er i 1. halvår indgået flere årskontrakter med store virksomheder vedrørende leverancer af såvel specialprodukter i Sverige, som tryksagsindkøb og -logistik i Danmark.
  • Outsourcing virksomheden i Bangladesh har hen over sommeren øget aktiviteten og er igen begyndt at ansætte lokal arbejdskraft.

Bording øger forventningen til omsætningen fra ca. 475 mio. kr. til ca. 500 mio. kr. Resultatforventningerne fastholdes på 15-20 mio. kr. for F.E. Bordings andel af resultatet efter skat, idet vi i 1. halvår har afholdt omkostninger til restrukturering og udvikling.

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere