F.E. Bording A/S delårsrapport for 2018

RESUME:

I tredje kvartal er koncernens omsætning og indtjening forbedret. Kvartalet er økonomisk påvirket af tre forhold: Fremgang i driftsresultatet, avance på ejendomssalg og nedskrivninger af aktiver:

Underliggende drift:

  • Omsætningen i årets 3 første kvartaler var næsten uændret med et fald på -0,7% til 467,5 mio.kr., mens bruttoavancen steg 6,0 % til 250,8 mio.kr.
  • Væksten stammer fra forretningsområderne Bureau og Software medens omsætningen i Output Management fortsat falder.
  • År-til-dato er EBITDA fra driften 31,1 mio.kr. en stigning på 6,0 mio.kr. eller 24%.

Ejendomssalg:

  • Salget af ejendommen Turbinevej 4-6 medførte en avance på 35,0 mio.kr. før skat og 27,5 mio.kr. efter skat.

Værdiregulering:

  • Som meddelt i halvårsrapporten er det på baggrund af den negative markedsudvikling for traditionelle tryksager besluttet at nedskrive tilhørende aktiver med i alt 31,9 mio.kr. før skat svarende til 27,5 mio.kr. efter skat.

Balancen:

  • Nettorentebærende gæld udgør 59,0 mio.kr. ved udgangen af 3. kvartal. Faldet på 62,3 mio.kr. ifht. primo året skyldes primært ejendomssalget.
  • Egenkapitalen udgør ved udgangen af kvartalet 186,3 mio.kr. hvilket er 4,5 mio.kr. lavere end ultimo 2017.

Ekskl. ejendomssalg og værdiregulering af aktiver fastholdes forventningerne til årets omsætning og EBITDA på henholdsvis ca. 670 mio.kr. og ca. 45 mio.kr.

Hertil kommer indtægter fra salget af Turbinevej 4-6, og værdiregulering af immaterielle og materielle aktiver.

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere