F.E. Bording A/S delårsrapport for 1. kvartal 2018

RESUME

Hos Bording Koncernen bringer vi marketing og digital teknologi tættere sammen. Vækst i IT, rådgivning og portalomsætning er et resultat af Koncernens fokus på værdiskabende marketing services. Koncernens bruttoavance og indtjening steg i 1. kvartal 2018, selv om omsætningen faldt.

  • Omsætningen faldt i 1. kvartal med 4,6%. Justeret for effekten af afviklede aktiviteter faldt den fortsættende omsætning 3,3% ift. 1. kvartal 2017. Organisk faldt omsætningen med 6,0 %.
  • Bruttoavancen steg med 2,9% i kvartalet til 88,1 mio.kr. Stigningen i de fortsættende aktiviteter var 5,4%. Organisk voksede bruttoavancen med 0,2%.
  • Kvartalets indtjening på EBITDA niveau udgjorde 11,4 mio.kr. hvilket var en stigning på 0,6 mio.kr. eller 5,9%.
  • Omsætningen i Marketing Output Management er faldet 10,9%. EBITDA faldt med 2,6 mio.kr. eller 20,5%.
  • Omsætningen i IT-løsninger er år til dato næsten uændret med en stigning på 1,6% til 21,1 mio.kr. EBITDA steg med 1,4 mio.kr. eller 69%.
  • Omsætningen indenfor Rådgivning & Dialog er år til dato steget med 40% til 28,2 mio.kr. EBITDA steg til 1,8 mio.kr. hvor det sidste år var negativt med –0,7 mio.kr.
  • Resultat før skat for koncernen er i 1. kvartal  steget fra 3,2 mio.kr. til 5,8 mio.kr.
  • Pengestrømmen fra driften steg i kvartalet med 1,9 mio.kr. til 20,9 mio.kr. Nettorentebærende gæld udgør 121,6 mio. kr. næsten uændret ift ultimo 2017.
  • Egenkapitalen udgør ved udgangen af kvartalet 197,6 mio.kr. hvilket er 6,8 mio.kr. højere end ultimo 2017.
  • Forventningerne til årets omsætning og EBITDA på henholdsvis ca. 670 mio.kr. og ca. 45 mio.kr. fastholdes, hertil kommer evt. indtægter fra salg af Turbinevej 4-6.