Praetorian Research: Opkøb er fortsat vejen frem

Kort uddrag:

Som ventet viste Bordings 2. kvartal ikke nogen nævneværdig organisk vækst, da markedet fortsat ikke er i vækst. Bordings vækst skal derfor fortsat komme fra supplerende og værdiskabende opkøb – i specielt Sverige og Norge. Med en lidt skuffende indtjening i kvartalet fastholder vi den kortsigtede kursforventning på DKK 600 og sænker derfor den kortsigtede anbefaling til Neutral efter knap 40% kursperformance de sidste 6 måneder. Vi fastholder Køb på 12-måneders sigt.