F.E. Bording A/S 1. halvår 2017

RESUME

F.E. Bording A/S realiserede i 1. halvår 2017 en omsætning og indtjening, der er lavere end forventet. Som konsekvens er der gennemført væsentlige tilpasninger i omkostninger samtidigt med, at der at der fortsat investeres i vækst i udvalgte områder.

2. kvartal blev som omtalt i 1. kvartalsrapport belastet af tilpasninger i medarbejderantal, direktørskift og ansættelse af flere ressourcer i Bording Data. Derudover har omsætningen i Danmark været lavere end forventet og kvartalsresultatet blev utilfredsstillende.

Baseret på 1. halvår nedjusteres EBITDA for 2017 til ca. 35 mio.kr. Indtjeningsniveauet forventes i 2. halvår at være reetableret på 2016-niveau.

  • I 1. halvår er omsætningen steget 4% til 319 mio.kr. Bruttoavancen i alt steg i 1. halvår med 5,0%. I 2. kvartal faldt omsætningen i alt 0,6% til 148,9 mio.kr.
  • I 1. halvår er EBITDA faldet til 12,1 mio.kr. fra 21,4 mio.kr. sidste år. EBITDA er negativt påvirket af ikke-fortsættende aktiviteter og og engangsposter med 4,6 mio.kr. i 1. halvår 2017 (3,4 mio.kr. i 2016). I 2. kvartal faldt EBITDA til 1,4 mio.kr. fra 9,7 mio.kr. sidste år.
  • Faldet i indtjeningen skyldes omsætningsfald i de danske grafiske selskaber, nyansættelser i Bording Data og omstruktureringsomkost- ninger på 4,6 mio.kr. Medarbejderstaben er reduceret med 29 ultimo halvåret.
  • Den positive udvikling i Sverige og Norge fortsætter med tilfredsstillende fremdrift i vækst og resultater.
  • I 1. halvår er resultat før skat faldet til -2,7 mio.kr. mod +10,9 mio.kr. sidste år. Ud over faldet i EBITDA påvirker øgede afskrivninger (primært immaterielle) med 1,5 mio.kr. ifht. sidste år og ændringen i resultat af associerede virksomheder påvirkede ligeledes negativt med 2,6 mio.kr. I 2. kvartal faldt resultat før skat til -5,9 mio.kr. mod +4,6 mio.kr. sidste år.
  • Pengestrømmen fra ordinær drift i 1. halvår androg 14,9 mio.kr. mod 16,2 mio.kr. sidste år.
  • Nettorentebærende gæld steg i 1. halvår med 18,4 mio.kr. til 118,2 mio.kr. (30/6-2016: 115,2 mio.kr.).
  • Egenkapitalen udgør ved udgangen af halvåret 185,5 mio.kr. svarende til en soliditet på 42,1 %. 

    Med de gennemførte medarbejdertilpasninger og en stærk ordrebeholdning forventes indtjenings- niveauet i 2. halvår at blive reetableret på niveau med 2016. På baggrund af resultatet i 1. halvår nedjusteres omsætningen til ca. 640 mio.kr. mod tidligere ca. 660 mio.kr. og EBITDA til ca. 35 mio.kr. mod tidligere ca. 50 mio.kr.

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere