F.E. Bording A/S 1. halvår 2018

RESUME

Hos Bording Koncernen bringer vi marketing og digital teknologi og rådgivning sammen, for at øge kundernes kommercielle konkurrencekraft. Vækst i IT, rådgivning og portalomsætning er et
resultat af Koncernens fokus på værdiskabende marketing services. Trods fremgangen i 1. halvår er det samlede resultat endnu ikke tilfredsstillende.

  • Omsætningen var næsten uændret i 2. kvartal med et fald på -0,5% til 148,2 mio.kr., mens bruttoavancen steg 7,3 % til 81,5 mio.kr.
  • Kvartalets indtjening på EBITDA niveau udgjorde 5,7 mio.kr. i forhold til 1,4 mio.kr. sidste år.
  • Omsætningen i første halvår er faldet med -2,7%, heraf udgjorde valuta -1,7%. Organisk omsætning faldt med -4,3%.
  • EBITDA for første halvår udgjorde 17,1 mio.kr., en stigning på 5,0 mio.kr. Resultat før skat for koncernen er i 1. halvår steget fra -2,7 mio.kr. til 4,3 mio.kr.
  • Indtjeningsmæssig fremgang i IT løsninger og Rådgivning har mere end opvejet tilbagegang i Marketing Output Management.
  • Pengestrømmen fra driften steg i halvåret med 10,0 mio.kr. til 24,9 mio.kr.
  • Nettorentebærende gæld udgør 142,2 mio. kr. ved udgangen af halvåret, en stigning fra 121,3 primo året.
  • Egenkapitalen udgør ved udgangen af kvartalet 185,9 mio.kr. hvilket er 4,9 mio.kr. lavere end ultimo 2017.
  • Salget af Turbinevej 4-6 gennemføres den 10. september. Bestyrelsen har besluttet herefter at benytte bemyndigelsen til udbetaling af ekstraordinært udbytte på 12 kr. pr. aktie.

Forventningerne til årets omsætning og EBITDA på henholdsvis ca. 670 mio.kr. og ca. 45 mio.kr. fastholdes.

Hertil kommer indtægter fra salg af Turbinevej 4-6, mens en gennemgang af immaterielle og materielle aktiver forventes at medføre nedskrivninger skønsmæssigt i niveauet 25-30 mio.kr.

Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere