Praetorian Research: Fortsat indtjeningsvækst

Kort uddrag:

Med et resultat for hele året 2011 i tråd med forventningerne og dermed også et resultat, der var markant bedre end året før, er vi fortsat forventningsfulde over for yderligere resultatforbedringer i år og årene fremover. Vi fastholder derfor vores positive forventning til aktiens kursudvikling på både kort som langt sigt.