F.E. Bording klar med delårsrapport for 2. kvartal 2011

  • Halvårets nettoomsætning blev 208,4 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år.
  • Pengestrømmen fra driftsaktivitet blev i 1. halvår 13,2 mio. kr. mod 3,2 mio. kr. sidste år.
  • Ejerandelen i Jysk Formular Print Holding A/S er pr. 14. juli øget fra 40 % til 92 %. Jysk Formular Print er konsolideret fra 1. april, hvor en købsoption blev aktuel. Dette har påvirket koncernens egenkapital positivt med 20,9 mio. kr.
  • Ligeledes pr. 15. august har F.E. Bording overtaget 80 % af aktierne i Halmstad Tryckeri AB. Specialprodukter inden for butiksmaterialer forventes fremover at bidrage positivt til koncernens vækst og indtjening.
  • Koncernen fastholder sin strategi med udvikling og rådgivning inden for IT-baserede og specialiserede kommunikationsløsninger. Der forventes øget indtjening dels ved organisk vækst og gennem opkøb af virksomheder.
  • F.E. Bordings bestyrelse har gennemgået koncernens Corporate Governance rapportering og opdateret denne.
  • Forventningerne for 2011 fastholdes korrigeret for opkøb. For 2011 forventer Bording en omsætning på ca. 440 mio. kr. og et resultat for F.E. Bordings andel efter skat omkring 12 mio. kr.
Vi bruger cookies på denne side

Vi bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring fra os selv. Ved brug af siden siden, accepterer du at der sættes cookies til disse formål. Læs mere