Praetorian Research: Resultatvækst på 21% – bliver øget i år

 Trods selskabets forsigtige udmeldinger for 2015, forventer vi en endnu større resultatvækst i år i takt med fuld effekt af foretagne opkøb og den generelle fremgang for de forskellige aktiviteter.

Flere værdiskabende opkøb vil dertil kunne øge indtjeningen yderligere i år. Vi fastholder derfor vores forventning om en positiv kursudvikling og anbefaler Køb.