F.E. Bordings 1. kvartalsrapport

  • F. E Bordings andel af resultatet i 1. kvartal udgør 2,0 mio. kr. mod -2,1 mio. kr.i samme periode året før.
  • 1. kvartals nettoomsætning blev 102,7 mio. kr. mod 105,3 mio. kr. sidste år.
  • Pengestrøm fra driftsaktivitet blev i 1. kvartal 2011 realiseret med 11.1 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. året før.
  • Ejerandelen i BordingPro (tidligere ProGrafica) er øget fra 60% til 80% pr. 1. januar 2011. Selskabet har fremgang med de sammenlagte ressourcer. Goodwill i forbindelse med købet af de sidste 20% er nedskrevet over egenkapitalen.
  • 1. februar blev Bording Logistik A/S etableret, og de danske logistik aktiviteter er samlet i selskabet.
  • Den sidste standardproduktion i Götene er afviklet i 1. kvartal 2011 som planlagt.
  • Koncernen styrker salget med yderligere ressourcer i Danmark og Sverige – koncernen fører nu en mere offensiv salgsstrategi i forhold til de sidste år.
  • Koncernen har fortsat planer om at ekspandere gennem opkøb af nye virksomheder.

Aktivitetsniveauet og resultatet i 1. kvartal 2011 er realiseret på det forventede niveau.
Forventningerne for 2011 fastholdes. For 2011 forventer Bording en omsætning i niveau med 2010 på ca. 400 mio. kr. og et resultat for F.E. Bordings andel efter skat omkring 10 mio. kr.