1. kvartal 2010

  • F.E. Bordings andel af resultatet efter skat er i 1. kvartal blevet -2,1 mio.kr. Underskuddet består af værdiregulering af goodwill og børsnoterede aktier på i alt -2,3 mio. kr. Sidste år var det tilsvarende resultat -5,6 mio.kr. Heraf udgjorde værdiregulering af aktier -3,4 mio. kr.
  • Bordings pengestrøm fra driften blev i 1. kvartal 5,3 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • I årets første kvartal har Bording fastholdt sin strategiske udvikling som grafisk- og it-kommunikationsvirksomhed.
  • F.E. Bording A/S har valgt at øge vores ejerandel fra 40 % til 60 % i ProGrafica A/S, der er et bureau med spidskompetencer inden for kreative og teknologisk avancerede grafiske løsninger.
  • F.E. Bording A/S har købt 30 % af KLS Grafisk Hus A/S. Samtidigt har Bording Graphic A/S outsourcet selskabets arkproduktion til KLS Grafisk Hus A/S.
  • Bording forventer lidt mindre omsætning for 2010 i forholdt til 2009, men med et positiv resultat for året.

Resultatet er endnu ikke tilfredsstillende, men ligger på det forventede niveau. Der arbejdes konstant på at tilpasse koncernen til den forventede udvikling i markedet. Ligesom der undersøges muligheder for yderligere konsolidering i markedet. Koncernen fokuserer på udbredelsen af digitale løsninger og forventer at denne del af markedet vil accelererer i de kommende år.