Vælg en side
ABOUT THE GROUP

Bording Group has existed since 1792, where Mathias Seest opened his small one-man printing house in the heart of Copenhagen. Today, we are one international Group with a strong market position in Scandinavia, with over 400 employees, and yearly revenues of about 650 mil. dkk. .

Finance calendar 2020

12. MARCH 2020
Deadline for submission of proposals to the ordinary general assembly

26. MARCH 2020
Release of 2019 annual report

23. APRIL 2020
General assembly

26. MAY 2020
Release of financial results Q1 2020

25. AUGUST 2020
Release of financial results H1 2020

24. NOVEMBER 2020
Release of financial results Q3 2020

ANNUAL REPORT

You will find Bording Group's latest annual Report here.

Find Bording Group's procedure for electronic mail registration.

ARTICLES OF ASSOCIATION

You will find Bording Group's articles of association here.

Recommendations for corporate governance form.

CORPORATE GOVERNANCE

You will find Bording Groups Corporate Governance here.

Read more announcements here (content in Danish)

Årsrapport

Årsrapport for 2020 er offentliggjort.

Finanskalender 2020

Det meddeles hermed, at F.E. Bording A/S offentliggør regnskabet for 2020 umiddelbart efter bestyrelses-mødet 26. marts 2021.

Forslag om afnotering af B-aktier

Bestyrelsen for F.E. Bording A/S foreslår, at selskabets B-aktier, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, slettes fra notering.

Storaktionær-meddelelse

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal F.E. Bording A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disse nærtståendes transaktioner med F.E. Bording A/S-aktier.

Storaktionær-meddelelse

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal F.E. Bording A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disse nærtståendes transaktioner med F.E. Bording A/S aktier.

Storaktionær-meddelelse

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal F.E. Bording A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disse nærtståendes transaktioner med F.E. Bording A/S aktier.

Storaktionær-meddelelse

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal F.E. Bording A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disse nærtståendes transaktioner med F.E. Bording A/S aktier.

Ændret finanskalender

Bestyrelsen i F.E. Bording A/S har besluttet, at Selskabet ikke længere vil offentliggøre kvartalsmeddelelser.

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling

Til navnenoterede aktionærer i F.E. Bording A/S. Selskabet afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 23. april 2020. Se venligst vedhæftede dokumenter, som indeholder dagsorden og information vedr. tilmelding. Tilmeldingsblanket FEB GF 2020 Vederlagspolitik For...

Finanskalender 2020

Det meddeles hermed, at F.E. Bording A/S offentliggør regnskabet for 2019 umiddelbart efter bestyrelsesmødet torsdag den 26. marts 2020.

Delårsrapport for 2019

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar – 30. september 2019 er offentliggjort den 25. november 2019 på NASDAQ Copenhagen. Delårsrapport 3 Kvt 2019 Offentliggjort (1) Læs mere

Transaktion med nærtstående part

F.E. Bording A/S har d. 3/10 2019 indgået en låneaftale med Selskabet af 1. august 1931, der tillige er hovedaktionær i F.E. Bording A/S. FEB Lån Fra Selskabet Af 1. August 1931 Læs mere

Delårsrapport for 2019

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar – 30. juni 2019 er offentliggjort den 26. august 2019 på NASDAQ Copenhagen. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Halvårsrapport 1. Halvår 2019(PDF)

Fiftytwo A/S overtager Scancommerce A/S

Fiftytwo A/S, et datterselskab i Bording Group, har d.d. indgået en betinget aftale med ejerne af Scancommerce A/S om overtagelse af samtlige aktier i selskabet. Fiftytwo Overtager Scancommerce Læs mere

Delårsrapport for 2019

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar – 31. marts 2019 er offentliggjort den 23. maj 2019 på NASDAQ Copenhagen. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Delårsrapport Q1 2019

Resume af ordinær generalforsamling

Som tidligere annonceret har der den 25. april 2019 været afholdt ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S. Resumé Af Ordinær Generalforsamling 25 Apr 2019

Indkaldelse til ekstraordinær general-forsamling 5. februar 2019

Formålet med generalforsamlingen er at vedtage vedtægtsændringer, således at kommende generalforsamlinger kan afholdes i Selskabets nye hovedsæde i Glostrup, og at al fremtidig kommunikation med selskabets aktionærer foregår elektronisk. 10012019...

F.E. Bording A/S delårsrapport for 2018

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar-30. september 2018 er offentliggjort den 26. november 2018 på NASDAQ Copenhagen. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. 27.11.2018 Kvartalsrapport-3-kvt-2018_offentliggjort.pdf

Køb af egne aktier

F.E. Bording A/S har den 10. september 2018 erhvervet 7.752 stk. egne B-aktier til kurs 645 svarende til 2,29 % af aktiekapitalen. Selskabet ejer herefter 15.854 stk. egne aktier svarende til 4,69 % af aktiekapitalen. 1192018 Køb-af-egne-aktier-sept-2018.pdf

F.E. Bording A/S 1. halvår 2018

Hos Bording-koncernen bringer vi marketing og digital teknologi og rådgivning sammen for at øge kundernes kommercielle konkurrencekraft. 28.08.2018 Halvårsrapport-2018.pdf

Årsregnskabsmeddelelse 2017

Bestyrelsen i F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2017. Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

The Management

CEO, Bording Group

Bernt Therp
The Board

CHAIRMAN

Raimo Daniel Issal

BOARD MEMBER

Lasse Jensby Dahl

EMPLOYEE ELECTED BOARD MEMBER

Jeannett Thinghuss

VICE CHAIRMAN

Peter Normann

BOARD MEMBER

Torsten Bjerre Rasmussen

EMPLOYEE ELECTED BOARD MEMBER

Nanna Winther Tine Nielsen

BOARD MEMBER

Hans Therp

EMPLOYEE ELECTED BOARD MEMBER

Henrik Baadsager Pedersen