1. december, 2007

FE Bording A/S tegner 51% af aktiekapitalen i Graphic Source A/S

FE Bording har tegnet 51% af aktierne i den grafiske virksomhed, Graphic Source i Kolding, der blev startet den 1/12 2007.

Graphic Source beskæftiger sig med prepress, DTP og tryksager og arbejder derfor med alle faser lige fra den kreative proces til tryk og færdiggørelse. Virksomheden tager afsæt i traditionelle dyder som kvalitet, leveringstid og god service, ligesom innovation, IT og højteknologisk produktionsudstyr er i højsædet. Der er i alt 18 medarbejdere i Graphic Source.

De tre medejere af Graphic Source (Rasmus Brix Dall, Ulrik Tvedt Rasmussen og René Munk Eliesen) ejer den resterende del af aktierne i virksomheden. De har alle stor erfaring inden for det grafiske område, og bl.a. har Rasmus Brix Dall og Rene Munk Eliesen i to år arbejdet med grafisk outsourcing i Bangladesh. Det er forventningen, at outsourcing til Bordings joint venture, Bording Vista, i Bangladesh vil blive en del af det fremtidige forretningsgrundlag i Graphic Source, ligesom at samarbejdet vil skabe gensidig nytte i Bordings netværk.

Aktiekøbet i Graphic Source sker som led i Bording-koncernens strategi om at deltage aktivt i konsolideringen af den grafiske branche og specielt tilknytte virksomheder med specialkompetencer, der skaber vækst samt supplerer Bording-koncernens eksisterende forretning.

Det forventes, at overtagelsen af aktier i Graphic Source først vil bidrage positivt til Bording-koncernens resultat fra 2009.

Ifølge aftale mellem parterne oplyses købesummen ikke.

Med venlig hilsen

F.E. Bording A/S

Hans Therp
Adm. direktør

Kontakt: Adm. direktør Hans Therp, tlf. 70 11 50 11, og Rasmus Brix Dall, tlf.: 75 50 14 77.